Stolt forhandler av:   

Tak

Buskerud Bygg AS utfører tak reparasjoner og totale omlegginger av tak.

Generelt.

Før en velger takform og taktype, er det en del forhold som bør vurderes spesielt. En effektiv vurdering må baseres på en avveining av fordeler og ulemper ved de ulike taktypene. Innledningsvis er det nødvendig å tenke gjennom:

– hvilken funksjon bygningen skal ha (bruksområde)

– hvilken form bygningen skal ha

– hvilket klimaforhold bygningen blir utsatt for

Funksjon. Et tak skal:

– holde tett mot nedbør i form av regn og smeltevann

– ha gode avrennings- og nedløpsforhold

– bære opptredende snølaster, vindlaster og nyttelaster

– isolere mot varmetap fra oppvarmede lokaler

– eventuelt isolere mot utendørs støy

– utføres slik at det bidrar minst mulig til brannspredning

– bidra til at bygningen får en tilfredsstillende estetisk for

 

 

20150912_123656

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

20140718_165856

20150921_142826

Tak