Stolt forhandler av:   

Etterisolering & energioppgradering

Etterisolering og energioppgraderinger

Buskerud Bygg AS utfører etter-isolering og energi oppgraderinger.

Vi har meget gode resultater på våre arbeider med energi oppgraderinger. Vi har tatt med oss teknikker som brukes ved bygging av passiv/lav energi hus og bruker disse når vi rehabiliterer hus. Dette er viktig arbeide av flere årsaker: Komfort, verdi på huset, energiklasse og energibehov.

Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og kan forbedre energimerket på boligen. Derfor er isoleringstiltak ikke bare aktuelle for svært gamle boliger. Det kan også være fornuftig å etterisolere hus som ble bygd på 1960- og 70-tallet – og faktisk helt fram til i dag.

Nye bygg er ikke nødvendigvis godt isolert, da byggeforskriftene angir minimumskrav. I tillegg lider mange boliger i dag av byggefeil som i ytterste konsekvens kan gi grunnlag for fukt- og råteskader og utgjør en helsemessig trussel.

Vær oppmerksom på at det ikke bare er isolasjonstykkelsen som avgjør hvor effektiv isolasjonen er. Utførelsen av arbeidet med tett dampsperre og god vindtetting er også svært viktig. Vi anbefaler derfor at du planlegger isolering sammen med fagpersoner. Ofte vil hele eller deler av jobben måtte utføres av dem.

Byggeåret er den letteste måten å avsløre behovet for etterisolering på.

  • Boliger bygd før ca 1955 har lite eller ingen isolasjon. I tillegg er de utette. Etasjeskiller/tak var typisk fylt med spon eller leire. Energisparepotensialet er flere tusen kilowattimer.
  • Boliger bygd etter 1955 har vanligvis mineralull i vegger og tak/loft. Isolasjonstykkelsen er langt mindre enn dagens krav. Både med hensyn til komfort, miljø og økonomi vil det ofte være fornuftig å etterisolere spesielt loftet i boligen, der det ofte er stor sannsynlighet for at montert isolasjon er sammentrykt eller deformert.
  • Boliger bygd på 1970-, 80- og 90-tallet har vesentlig mindre isolasjon enn dagens krav, og ble typisk isolert med 10-20 cm isolasjon. Også her bør det sjekkes at isolasjonen ikke er sammentrykt, deformert eller på en annen måte preget av byggefeil.

Verdt å vite

  • Ulike byggemetoder krever ulike metoder for etterisolering:
  • Laftevegger ble som regel brukt i hus bygd før 1900. I byene og kyststrøkene er det oftest panelt utvendig, noen også innvendig. Laftevegger kan isoleres på utsiden, men da endres fasaden. For å beholde fasaden må laftevegger isoleres innvendig.
  • Reisverksvegger ble mye brukt i perioden 1900–1930. Konstruksjonen har som regel papp og panel på begge sider og kan isoleres utvendig, innvendig eller ved innblåsing. Reisverksvegger som mangler papp bak panelet bør ikke etterisoleres ved innblåsing uten at det i tillegg lektes ut for ytterligere isolasjon, vindsperre og nytt luftet ytterpanel.
  • Bindingsverksvegger med hulrom uten isolasjon ble mye brukt i perioden 1925-1955. Som regel er konstruksjonen utført med papp på begge sider. Med hulrom på ca. 10 cm kan løsfyll blåses inn.
  • Isolerte bindingsverksvegger kan etterisoleres ved å ta av ytterpanelet, lekte ut 5-10 cm og fylle hulrommene med isolasjon. I tillegg er det ofte en fordel å fjerne den gamle vindpappen og etterfylle isolasjon i de eksisterende hulrommene.

 

 

20140522_093904

Her har Lurifaks og co bygd og isolert.. Alt må gjøres om igjen. Hus bygget 2008. Hus måtte total rehabiliteres utvendig, fra isolasjon til ny kledning.

20161021_1323581

Etter total rehabilitering utvendig.

20160818_084621

Nye vinduer har god effekt på inneklima.

Ny Isolasjon i vegger himling, vindsperre, kledning og tak.

20160608_121205

Hus etterisoleres 50mm og det monteres ny og tett vindsperre fra grunnmur og opp over isolasjon i himlingen.

20160629_200516

Etterisolering & energioppgradering